Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

20:40
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapsychedelix psychedelix

November 24 2017

21:05
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaeazyi eazyi

July 24 2017

22:17
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viadooomiiin dooomiiin
21:52
Reposted byhashPazVersaCannonballanastasiecosettedancingwithaghostbeliveinme

July 20 2017

21:58
niewiele w sobie siebie mam
Reposted bymatuszczakdancingwithaghostjointskurwysynalliwantisyouczekoladowysenzwyklajakzawszerzzkropkaalliwantisyouBloodEvesokobrakperspektywviajerobelieve17drummerwithoutsticks
21:06
...surowe kino reżysera roztacza wokół siebie rodzaj delikatnej melancholijnej aury. Zawsze jest to jednak melancholia codzienna, wynikająca z niemożności dotarcia do drugiego człowieka, z impasu komunikacyjnego – tak jakby mieszkańcy tych mikrohistorii utknęli w pętli językowych powtórzeń; jakby potrafili wyrazić siebie dopiero po szklaneczce soju, kiedy puszczają wszystkie hamulce, a smutny świat nasyca się emocjami...

recenzja kinowa Bam-eui hae-byeon-e-so hon-ja (2017)
`Marcin Stachowicz (filmweb)

July 16 2017

20:06
a planety szaleją
Reposted bypikkumyy pikkumyy

July 03 2017

19:43
7660 8e66
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacavebear cavebear

May 09 2017

13:12
1969 4872 500
Reposted fromsarazation sarazation viabercik bercik
13:08
1793 0193 500
Reposted fromepidemic epidemic viamousseline mousseline
13:07
@anewryzm spójrz, Pan Słonecznik.
13:06
9887 805d 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viabadalena badalena
13:01
1441 5429
Reposted fromsarazation sarazation via3u3a 3u3a

May 01 2017

15:08
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viacotarsky cotarsky

March 24 2017

11:33
2090 c908
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaazazel azazel
11:33
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viaazazel azazel

March 22 2017

14:02

you are in love with a psycho
Reposted bybrystolaviee

February 28 2017

22:00
7599 936f
Reposted fromflorida florida viaciarka ciarka

February 18 2017

00:47
Play fullscreen
Cztery razy na każdą minutę
Wysyłamy sygnały rozpaczy
Nasza miłość ma oczy zasnute
Jak jeziora, gdy zetnie je lód
Może ktoś nas usłyszy, zobaczy
Na zbawienny pośpieszy ratunek
Naszą miłość nakarmi, opatrzy
Do szczęśliwych zawiedzie ją wrót
00:09
"...jest to jednak melancholia codzienna, wynikająca z niemożności dotarcia do drugiego człowieka, z impasu komunikacyjnego – tak jakby mieszkańcy tych mikrohistorii utknęli w pętli językowych powtórzeń; jakby potrafili wyrazić siebie dopiero po szklaneczce soju, kiedy puszczają wszystkie hamulce, a smutny świat nasyca się emocjami..."

kocham recenzje filmowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl