Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

11:33
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viaazazel azazel

February 28 2017

22:00
7599 936f
Reposted fromflorida florida viaciarka ciarka

February 18 2017

00:47
Play fullscreen
Cztery razy na każdą minutę
Wysyłamy sygnały rozpaczy
Nasza miłość ma oczy zasnute
Jak jeziora, gdy zetnie je lód
Może ktoś nas usłyszy, zobaczy
Na zbawienny pośpieszy ratunek
Naszą miłość nakarmi, opatrzy
Do szczęśliwych zawiedzie ją wrót
00:09
"...jest to jednak melancholia codzienna, wynikająca z niemożności dotarcia do drugiego człowieka, z impasu komunikacyjnego – tak jakby mieszkańcy tych mikrohistorii utknęli w pętli językowych powtórzeń; jakby potrafili wyrazić siebie dopiero po szklaneczce soju, kiedy puszczają wszystkie hamulce, a smutny świat nasyca się emocjami..."

kocham recenzje filmowe

February 14 2017

11:56
10:04
nie wiem czy to dobrze czy źle;)
u mnie tak trochę zmian.

February 13 2017

22:59
utońmy w bezdennym oceanie gwiazd
22:27
smutna zupa zagubionego i niekochanego człowieczka. 
jakże miły skok w czasie, zupo.
Reposted byboroboroohshitohmydeershitsuri

June 25 2015

08:22
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee vialubiedzis lubiedzis

June 09 2015

21:14
Bałtyk mnie pochłonął 
Reposted byhelenburns helenburns
20:17

May 31 2015

00:02
znikam
Reposted byaviee aviee
00:01
3335 33c6 500
Reposted fromelfy elfy viatesknoty tesknoty

May 30 2015

23:58
4195 6253 500
23:57

May 25 2015

09:01

May 20 2015

20:36
2623 f4d5
Reposted fromrol rol viasweetnothingg sweetnothingg
17:40
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz viastillflexin stillflexin
12:13
4950 8029 500
...M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
12:07
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl