Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

21:05
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaeazyi eazyi

July 24 2017

22:17
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viadooomiiin dooomiiin
21:52
Reposted byhashPazVersaCannonballanastasiecosettedancingwithaghostbeliveinme

July 20 2017

21:58
niewiele w sobie siebie mam
Reposted bykallisimadancingwithaghostjointskurwysynalliwantisyouczekoladowysenzwyklajakzawszerzzkropkaalliwantisyouBloodEvesokobrakperspektywviajerobelieve17drummerwithoutsticks
21:06
...surowe kino reżysera roztacza wokół siebie rodzaj delikatnej melancholijnej aury. Zawsze jest to jednak melancholia codzienna, wynikająca z niemożności dotarcia do drugiego człowieka, z impasu komunikacyjnego – tak jakby mieszkańcy tych mikrohistorii utknęli w pętli językowych powtórzeń; jakby potrafili wyrazić siebie dopiero po szklaneczce soju, kiedy puszczają wszystkie hamulce, a smutny świat nasyca się emocjami...

recenzja kinowa Bam-eui hae-byeon-e-so hon-ja (2017)
`Marcin Stachowicz (filmweb)

July 16 2017

20:06
a planety szaleją
Reposted bypikkumyy pikkumyy

July 03 2017

19:43
7660 8e66
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacavebear cavebear

November 24 2017

21:05
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaeazyi eazyi

July 24 2017

22:17
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viadooomiiin dooomiiin
21:52
Reposted byhashPazVersaCannonballanastasiecosettedancingwithaghostbeliveinme

July 20 2017

21:58
niewiele w sobie siebie mam
Reposted bykallisimadancingwithaghostjointskurwysynalliwantisyouczekoladowysenzwyklajakzawszerzzkropkaalliwantisyouBloodEvesokobrakperspektywviajerobelieve17drummerwithoutsticks
21:06
...surowe kino reżysera roztacza wokół siebie rodzaj delikatnej melancholijnej aury. Zawsze jest to jednak melancholia codzienna, wynikająca z niemożności dotarcia do drugiego człowieka, z impasu komunikacyjnego – tak jakby mieszkańcy tych mikrohistorii utknęli w pętli językowych powtórzeń; jakby potrafili wyrazić siebie dopiero po szklaneczce soju, kiedy puszczają wszystkie hamulce, a smutny świat nasyca się emocjami...

recenzja kinowa Bam-eui hae-byeon-e-so hon-ja (2017)
`Marcin Stachowicz (filmweb)

July 16 2017

20:06
a planety szaleją
Reposted bypikkumyy pikkumyy

November 24 2017

21:05
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaeazyi eazyi

July 24 2017

22:17
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viadooomiiin dooomiiin
21:52
Reposted byhashPazVersaCannonballanastasiecosettedancingwithaghostbeliveinme

July 20 2017

21:58
niewiele w sobie siebie mam
Reposted bykallisimadancingwithaghostjointskurwysynalliwantisyouczekoladowysenzwyklajakzawszerzzkropkaalliwantisyouBloodEvesokobrakperspektywviajerobelieve17drummerwithoutsticks
21:06
...surowe kino reżysera roztacza wokół siebie rodzaj delikatnej melancholijnej aury. Zawsze jest to jednak melancholia codzienna, wynikająca z niemożności dotarcia do drugiego człowieka, z impasu komunikacyjnego – tak jakby mieszkańcy tych mikrohistorii utknęli w pętli językowych powtórzeń; jakby potrafili wyrazić siebie dopiero po szklaneczce soju, kiedy puszczają wszystkie hamulce, a smutny świat nasyca się emocjami...

recenzja kinowa Bam-eui hae-byeon-e-so hon-ja (2017)
`Marcin Stachowicz (filmweb)

July 24 2017

21:52
Reposted byhashPazVersaCannonballanastasiecosettedancingwithaghostbeliveinme

July 20 2017

21:58
niewiele w sobie siebie mam
Reposted bykallisimadancingwithaghostjointskurwysynalliwantisyouczekoladowysenzwyklajakzawszerzzkropkaalliwantisyouBloodEvesokobrakperspektywviajerobelieve17drummerwithoutsticks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl