Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

18:39
5488 e289 500
18:32
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viacotarsky cotarsky
Sponsored post
04:52

October 15 2019

20:28
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus

November 02 2018

23:08
Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą
— Witold Gombrowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viadooomiiin dooomiiin
23:00
nie ma dla mnie miejsca w miejscu w którym stoję miłość jest jak wojna
Reposted fromnihilummm nihilummm
22:45
22:12
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
21:36
8685 ba51 500
miłość w czasach analogów
21:12
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamadson madson
11:21
8383 f8e3 500
Na srebrnym globie (1987)
Reposted bybanshe banshe

October 31 2018

20:45

September 17 2018

20:40
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapsychedelix psychedelix

July 24 2017

22:17
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viadooomiiin dooomiiin
21:52
Reposted byPazVersahashCannonballanastasiecosettedancingwithaghostbeliveinme

July 20 2017

21:58
niewiele w sobie siebie mam
Reposted bymatuszczakdancingwithaghostjointskurwysynczekoladowysenalliwantisyouzwyklajakzawszealliwantisyouBloodEverzzkropkasokobrakperspektywbelieve17toosadtocrydrummerwithoutsticks

July 16 2017

20:06
a planety szaleją
Reposted bypikkumyy pikkumyy

July 03 2017

19:43
7660 8e66
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacavebear cavebear

May 09 2017

13:12
1969 4872 500
Reposted fromsarazation sarazation viabercik bercik
13:08
1793 0193 500
Reposted fromepidemic epidemic viamousseline mousseline
13:07
@anewryzm spójrz, Pan Słonecznik.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...